Tìm hiểu các thông tin chính sách điều khoản thủ tục của nhà mạng FPT

01/01/2018 Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT – FPT Telecom quy chuẩn về chính sách thủ tục cần hợp đồng cần thiết giữa khách hàng và FPT Telecom Bao gồm:

 • Chính sách về thời gian cam kết sử dụng dịch vụ
 • Chính sách khôi phục dịch vụ
 • Chuyển đổi dịch vụ
 • Chuyển địa điểm
 • Chuyển đổi chủ sở hữu
 • Tạm ngưng và thanh lý hợp đồng
 • Thay đổi thông tin khách hàng, bảo hành, bảo trì, hủy và hoàn tiền …

Đó là những lưu ý thực hiện mà khách hàng cần nắm dõ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của FPT.

Chính sách và thủ tục của FPT Telecom

Chính sách về thời gian sử dụng cam kết và hoàn trả thiết bị FPT

 • FPT Telecom cung cấp và giữ quyền sở hữu toàn bộ vật tư, thiết bị (dây thuê bao, đầu nối, cáp LAN…, ngoại trừ phần vật tư thiết bị mà khách hàng đã mua từ nhà mạng FPT Telecom ) phục vụ kết nối đường truyền dẫn từ tập điểm đến điểm kết nối cuối cùng của mạng viễn thông của FPT Telecom là địa điểm sử dụng dịch vụ Internet của Khách hàng. Các vật tư, thiết bị này là một phần cấu thành nên mạng viễn thông của FPT Telecom, FPT Telecom có toàn quyền thu hồi khi Khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ.
 • Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ của FPT Telecom sẽ phải sử dụng trong thời hạn tối thiểu được quy định tại Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ. Trường hợp, Khách hàng vi phạm thời hạn sử dụng cam kết thì Khách hàng phải bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết cho FPT Telecom là 1.100.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) đối với các gói Dịch vụ A1, Super25, Super45, Super60, Super80; đối với các gói dịch vụ còn lại là 5.500.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) và hoàn trả cho FPT Telecom các Thiết bị đầu cuối và các thiết bị, vật tư khác thuộc sở hữu của FPT Telecom.
 • Trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Internet và Truyền hình FPT và muốn tạm ngưng/chấm dứt hợp đồng trước Thời hạn cam kết quy định tại Hợp đồng thì Khách hàng đồng ý thực hiện các nghĩa vụ sau đối với FPT Telecom:
  • Tạm ngưng/chấm dứt dịch vụ Truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết là 550.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT). Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định mục 3 dưới đây.
  • Tạm ngưng/chấm dứt cả hai dịch vụ Internet và Truyền hình trước thời hạn cam kết: Khách hàng đồng ý bồi hoàn tiền phí chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn cam kết là 1.650.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT) cho FPT Telecom đối với các gói dịch vụ Super30, Super80, Super100, Super150; với các gói dịch vụ còn lại là 5.500.000 VNĐ/đường truyền (Đã bao gồm VAT), đồng thời hoàn trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem, Converter, vật tư, thiết bị khác…). Ngoài ra, Khách hàng phải hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình hoặc thanh toán bổ sung như quy định tại mục 3 dưới đây.
 • Trong mọi trường hợp và tại bất kỳ thời điểm nào của Hợp đồng, nếu Khách hàng tạm ngưng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ truyền hình FPT, Khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn trả thiết bị Bộ giải mã truyền hình cho FPT Telecom hoặc thanh toán cho FPT Telecom số tiền 550.000 VNĐ/Bộ giải mã truyền hình (Đã bao gồm VAT). Đối với các Khách hàng ký mới hoặc Khách hàng đăng ký sử dụng thêm Bộ giải mã truyền hình trong thời gian từ 01/07/2016 đến 31/08/2017, Khách hàng sẽ thanh toán số tiền 770.000 VNĐ/Bộ giải mã (Đã bao gồm VAT). Nếu Khách hàng không hoàn trả thiết bị cho FPT Telecom hoặc hoàn trả thiết bị trong tình trạng bị hư hỏng, FPT Telecom không có nghĩa vụ thanh toán hoặc hoàn trả cho Khách hàng bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán cho thiết bị Bộ giải mã truyền hình.

Chính sách khôi phục dịch vụ FPT

 • Thủ tục khôi phục dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom;
  2. Khách hàng có thể liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục khôi phục dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
  • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD của chủ hợp đồng và hợp đồng (nếu có).
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

Chính sách chuyển đổi gói dịch vụ

Thủ tục thực hiện

 • Thủ tục chuyển đổi gói cước FPT được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom.
  2. Khách hàng liên hệ với nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
  • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD của chủ hợp đồng và hợp đồng (nếu có).
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).

Chính sách khi chuyển đổi gói dịch vụ

 • Phương án chuyển đổi gói dịch vụ: Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi từ gói dịch vụ đang sử dụng sang gói dịch vụ khác mà FPT Telecom đang cung cấp tại thời điểm chuyển đổi gói dịch vụ

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

Chính sách chuyển địa điểm

Thủ tục thực hiện:

 • Thủ tục chuyển địa điểm đường mạng FPT mà khách hàng đang sử dụng tới một địa chỉ mới được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom.
  2. Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm FPT, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
 • Thủ tục chuyển đổi gói cước FPT được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom.
  2. Khách hàng liên hệ với nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi gói dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
  • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD của chủ hợp đồng và hợp đồng (nếu có).
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).

Chính sách chuyển địa điểm:

 • Quý khách có thể thực hiện chuyển địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố.

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

Chính sách chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng

Thủ tục thực hiện:

 • Thủ tục chuyển chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng mạng fpt được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom;
  2. Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
  • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD của chủ hợp đồng và hợp đồng (nếu có).
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).
 • Các trường hợp chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng:
  • Trường hợp 1: Chủ hợp đồng cũ (Bên A) và chủ hợp đồng mới (Bên C) đến quầy giao dịch thực hiện chuyển đổi.
  • Trường hợp 2: Nếu không có mặt chủ hợp đồng (Bên A) thì chủ hợp đồng mới (Bên C) cần cung cấp CMND (bản gốc hoặc bản photo có sao y) của chủ hợp đồng cũ (Bên A) hoặc cung cấp 02 hóa đơn của 02 tháng gần nhất của hợp đồng cung cấp dich vụ đó.

Chính sách khi chuyển đổi chủ sở hữu:

 • Chi phí khi chuyển đổi chủ sở hữu hợp đồng: Miễn phí.

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

Chính sách tạm ngưng, thanh lý dịch vụ

Thủ tục thực hiện:

 • Thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom.
  2. Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên) hoặc tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
  • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD của chủ hợp đồng và hợp đồng (nếu có).
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).

Chính sách khi tạm ngưng, thanh lý dịch vụ:

 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ vì lý do khách quan Khách hàng có thể tạm ngưng dịch vụ từ 01 – 06 tháng;
 • Để biết thêm thông tin chi tiết chi phí tạm ngưng, thanh lý dịch vụ, Quý khách vui lòng xem trên Hợp đồng của FPT Telecom cung cấp.

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

Chính sách khi thay đổi các thông tin khách hàng

Thủ tục thực hiện:

 • Thủ tục thay đổi thông tin khách hàng được thực hiện thông qua một trong các hình thức:
  1. Trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom.
  2. Khách hàng liên hệ nhân viên của FPT Telecom (thu ngân, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên), tổng đài CSKH 1900 6600, nhân viên của FPT Telecom sẽ tới địa chỉ của Khách hàng để trực tiếp hỗ trợ thực hiện thủ tục.
 • Khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
  • Đối với Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD của chủ hợp đồng và hợp đồng (nếu có).
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và hợp đồng (nếu có).

Chính sách thay đổi thông tin khách hàng:

 • Chi phí thay đổi thông tin khách hàng: Miễn phí.

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900 6600 hoặc trực tiếp tại Quầy giao dịch của FPT Telecom trên toàn quốc.

Chính sách bảo hành, bảo trì

Chính sách bảo hành

Đối với Modem/Converter:

Modem/Converter là thiết bị mà nhà mạng FPT cho Khách hàng mượn theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ;
FPT Telecom sẽ thực hiện bảo hành thiết bị Modem/Converter trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ;

Trường hợp Khách hàng thay đổi, nâng cấp thiết bị, chính sách bảo hành đối với thiết bị được thay đổi nâng cấp sẽ áp dụng theo chính sách của FPT Telecom tùy từng thời điểm.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng khi sử dụng thiết bị, Khách hàng cần tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, tránh các sự kiện gây hư hỏng đối với thiết bị như va đập, để nước vào, sử dụng sai hướng dẫn, quy cách của sản phẩm… Trường hợp thiết bị hư hỏng do lỗi của Khách hàng, FPT Telecom có quyền từ chối bảo hành, trong trường hợp này, Khách hàng có nghĩa vụ nộp chi phí bảo hành hoặc thay thế thiết bị theo chính sách của FPT Telecom tại thời điểm đó.

Đối với bộ giải mã truyền hình:

Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm.

Điều kiện bảo hành: Bộ giải mã, nguồn, dây cáp, điều khiển được bảo hành với nguyên nhân hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành thay thế thiết bị/linh kiện nếu không sửa chữa được và thu hồi thiết bị/linh kiện cũ.

Các hư hỏng do lỗi của người sử dụng không được bảo hành.

Chính sách bảo trì

Các sự kiện bảo trì

 • Bảo trì theo yêu cầu của Khách hàng
 • Bảo trì chủ động cho các Khách hàng ảnh hưởng bởi sự cố (Chỉnh trang đô thị, dời trụ điện, cháy, đứt cáp, …)

Thời gian bảo trì

 • Đối với khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoặc xảy ra sự kiện hoặc theo kế hoạch.
 • Đối với khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoặc xảy ra sự kiện hoặc theo kế hoạch.

Nghiệm thu bảo trì dịch vụ

 • Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website https://fpt.vn/member như sau:
  • Bước 1: Đăng nhập vào website https://fpt.vn/member bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng
  • Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu bảo trì. Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ.

Chính sách hủy sử dụng và hoàn tiền

Chính sách lắp đặt dịch vụ

Thời gian triển khai dịch vụ

 • Thời gian dự kiến lắp đặt dịch vụ với trường hợp khu vực đã có sẵn hạ tầng của FPT Telecom: trong vòng 4 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
 • Thời gian dự kiến cung cấp dịch vụ với trường hợp khu vực chưa có sẵn hạ tầng của FPT Telecom:
  • Khu vực nội thành, thị xã: trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  • Khu vực thị trấn, làng, xã: trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
 • Thời gian cung cấp này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc vào tình hình thực tế khách quan khi lắp đặt. FPT Telecom luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ trong thời gian sớm nhất.

Quy trình triển khai dịch vụ

Cài đặt và bàn giao vật tư:
 • Đối với dịch vụ Internet: Cài đặt và bàn giao thiết bị đầu cuối, dây LAN (nếu có);
 • Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: cài đặt và bàn giao Bộ giải mã, điều khiển, dây LAN, thiết bị đầu cuối (nếu có).
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:
 • Đối với dịch vụ Internet: Hướng dẫn Khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh;
 • Đối với dịch vụ Truyền hình trả tiền: Hướng dẫn Khách hàng sử dụng trực tiếp dịch vụ; tài liệu hướng dẫn sử dụng trên ứng dụng của Bộ giải mã; cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng HiFPT trên điện thoại thông minh.
Nghiệm thu dịch vụ:
 • Khách hàng kiểm tra các thông tin trên Biên bản nghiệm thu điện tử, Biên bản sửa đổi hợp đồng, Phụ lục hợp đồng truyền hình tại website https://fpt.vn/member như sau:
  • Bước 1: Đăng nhập vào website https://fpt.vn/member bằng số hợp đồng và mật khẩu của khách hàng.
  • Bước 2: Tại màn hình trang chủ, chọn mục Tài khoản của bạn/ Nghiệm thu triển khai
 • Khách hàng xác nhận các thông tin để hoàn tất quá trình cài đặt và nghiệm thu dịch vụ

Liên hệ với chúng tôi

FPT Telecom làm việc cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật. Nhân viên hỗ trợ 24/7 

Website https://mangfpttelecom.org cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của FPT Telecom cung cấp